فلزیاب FISHER F19

فلزیاب FISHER F19 محصول کشور آمریکا معرفی شرکت فیشر : کمپانی فیشر در سال ۱۹۳۱ توسط Dr. Gerhard…

گنج یاب Impulse AQ ساخت شرکت فیشر

گنج یاب Impulse AQ ساخت شرکت فیشر شرکت فیشر به تازگی توانست فلزیاب را به بازار…

فلزیاب FISHER F20

فلزیاب FISHER F20 محصول کشور آمریکا فلزیاب FISHER F20 فیشر اف ۲۰ برای هر دو اپراتورهای…

فلزیاب صنعتی FISHER M-97 محصول کشور آمریکا

فلزیاب صنعتی FISHER M-97 محصول کشور آمریکا شرکت فلزیاب فیشر در سال ۱۹۳۱ توسط Dr. Gerhard R.…

فلزیاب FISHER F22 ساخت FISHER امریکا

فلزیاب FISHER F22 ساخت FISHER امریکا فلزیاب FISHER F22 ساخت شرکت FISHER آمریکا می باشد. این دستگاه…

فلزیاب Fisher 1280x ساخت Fisher امریکا

فلزیاب Fisher 1280x فلزیاب آمریکایی فیشر شرکت فیشر در سال ۱۹۳۱ توسط Dr. Gerhard R. Fisher در شهر Palo…

فلزیاب Pro-Tech ساخت Fisher امریکا

فلزیاب Pro-Tech فلزیاب آمریکایی Fisher شرکت فلزیاب FISHER ذر سال توسط Dr. Gerhard R. Fisher در شهر Palo…

فلزیاب M-101 محصول Fisher امریکا

فلزیاب M-101 محصول Fisher امریکا فلزیاب M-101 محصول Fisher امریکا به طور خاص برای پیدا کردن میله…

Call Now Buttonتماس بگیرید